தமிழ்

Isaiah 10:27 in Tamil

ஏசாயா 10:27
அந்நாளில் உன் தோளினின்று அவன் சுமையும், உன் கழுத்தினின்று அவன் துக்கமும் நீக்கப்படும்; அபிஷேகத்தின் நுகம் முறிந்துபோம்.

Isaiah 10:27 in Other Translations

King James Version (KJV)

And it shall come to pass in that day, that his burden shall be taken away from off thy shoulder, and his yoke from off thy neck, and the yoke shall be destroyed because of the anointing.

American Standard Version (ASV)

And it shall come to pass in that day, that his burden shall depart from off thy shoulder, and his yoke from off thy neck, and the yoke shall be destroyed by reason of fatness.

Bible in Basic English (BBE)

And in that day the weight which he put on your back will be taken away, and his yoke broken from off your neck.

Darby English Bible (DBY)

And it shall come to pass in that day, [that] his burden shall be taken away from off thy shoulder, and his yoke from off thy neck; and the yoke shall be destroyed because of the anointing. …

World English Bible (WEB)

It shall happen in that day, that his burden shall depart from off your shoulder, and his yoke from off your neck, and the yoke shall be destroyed by reason of fatness.

Young’s Literal Translation (YLT)

And it hath come to pass, in that day, Turned is his burden from off thy shoulder, And his yoke from off thy neck, And destroyed hath been the yoke, because of prosperity.

ஏசாயா 10:27 in English

annaalil Un Tholinintu Avan Sumaiyum, Un Kaluththinintu Avan Thukkamum Neekkappadum; Apishaekaththin Nukam Murinthupom.


Read Full Chapter : Isaiah 10