தமிழ்

Isaiah 10:33 in Tamil

ஏசாயா 10:33
இதோ, சேனைகளின் கர்த்தராகிய ஆண்டவர் தோப்புகளைப் பயங்கரமாய் வெட்டுவார்; ஓங்கி வளர்ந்தவைகள் வெட்டுண்டு மேட்டிமையானவைகள் தாழ்த்தப்படும்.

Isaiah 10:33 in Other Translations

King James Version (KJV)

Behold, the Lord, the LORD of hosts, shall lop the bough with terror: and the high ones of stature shall be hewn down, and the haughty shall be humbled.

American Standard Version (ASV)

Behold, the Lord, Jehovah of hosts, will lop the boughs with terror: and the high of stature shall be hewn down, and the lofty shall be brought low.

Bible in Basic English (BBE)

See, the Lord, the Lord of armies, is cutting off his branches with a great noise, and his strong ones are falling and his high ones are coming down.

Darby English Bible (DBY)

Behold the Lord, Jehovah of hosts, shall lop the boughs with violence; and the high ones of stature shall be hewn down, and the haughty shall be brought low;

World English Bible (WEB)

Behold, the Lord, Yahweh of Hosts, will lop the boughs with terror: and the high of stature shall be hewn down, and the lofty shall be brought low.

Young’s Literal Translation (YLT)

Lo, the Lord, Jehovah of Hosts, Is lopping a branch with violence, And the high of stature are cut down, And the lofty are become low,

ஏசாயா 10:33 in English

itho, Senaikalin Karththaraakiya Aanndavar Thoppukalaip Payangaramaay Vettuvaar; Ongi Valarnthavaikal Vettunndu Maettimaiyaanavaikal Thaalththappadum.


Read Full Chapter : Isaiah 10