தமிழ்

Isaiah 31:7 in Tamil

ஏசாயா 31:7
உங்களுக்குப் பாவமாக உங்கள் கைகள் செய்திருந்த வெள்ளி விக்கிரகங்களையும், பொன் விக்கிரகங்களையும், உங்களில் ஒவ்வொருவரும் அக்காலத்திலே வெறுத்துவிடுவீர்கள்.

Isaiah 31:7 in Other Translations

King James Version (KJV)

For in that day every man shall cast away his idols of silver, and his idols of gold, which your own hands have made unto you for a sin.

American Standard Version (ASV)

For in that day they shall cast away every man his idols of silver, and his idols of gold, which your own hands have made unto you for a sin.

Bible in Basic English (BBE)

For in that day they will all give up their images of silver and of gold, the sin which they made for themselves.

Darby English Bible (DBY)

for in that day every man shall cast away his idols of silver and his idols of gold, which your sinful hands have made unto you.

World English Bible (WEB)

For in that day they shall cast away every man his idols of silver, and his idols of gold, which your own hands have made to you for a sin.

Young’s Literal Translation (YLT)

For in that day despise doth each His idols of silver, and his idols of gold, That your hands made to you — a sin.

ஏசாயா 31:7 in English

ungalukkup Paavamaaka Ungal Kaikal Seythiruntha Velli Vikkirakangalaiyum, Pon Vikkirakangalaiyum, Ungalil Ovvoruvarum Akkaalaththilae Veruththuviduveerkal.


Read Full Chapter : Isaiah 31