தமிழ்

Psalm 27:5 in Tamil

சங்கீதம் 27:5
தீங்குநாளில் அவர் என்னைத் தம்முடைய கூடாரத்தில் மறைத்து, என்னைத் தமது கூடார மறைவிலே ஒளித்துவைத்து, என்னைக் கன்மலையின்மேல் உயர்த்துவார்.

Psalm 27:5 in Other Translations

King James Version (KJV)

For in the time of trouble he shall hide me in his pavilion: in the secret of his tabernacle shall he hide me; he shall set me up upon a rock.

American Standard Version (ASV)

For in the day of trouble he will keep me secretly in his pavilion: In the covert of his tabernacle will he hide me; He will lift me up upon a rock.

Bible in Basic English (BBE)

For in the time of trouble he will keep me safe in his tent: in the secret place of his tent he will keep me from men’s eyes; high on a rock he will put me.

Darby English Bible (DBY)

For in the day of evil he will hide me in his pavilion; in the secret of his tent will he keep me concealed: he will set me high upon a rock.

Webster’s Bible (WBT)

For in the time of trouble he will hide me in his pavilion: in the secret of his tabernacle will he hide me; he will set me up upon a rock.

World English Bible (WEB)

For in the day of trouble he will keep me secretly in his pavilion. In the covert of his tent he will hide me. He will lift me up on a rock.

Young’s Literal Translation (YLT)

For He hideth me in a tabernacle in the day of evil, He hideth me in a secret place of His tent, On a rock he raiseth me up.

சங்கீதம் 27:5 in English

theengunaalil Avar Ennaith Thammutaiya Koodaaraththil Maraiththu, Ennaith Thamathu Koodaara Maraivilae Oliththuvaiththu, Ennaik Kanmalaiyinmael Uyarththuvaar.


Read Full Chapter : Psalm 27