தமிழ்

Psalm 27:4 in Tamil

சங்கீதம் 27:4
கர்த்தரிடத்தில் ஒன்றை நான் கேட்டேன் அதையே நாடுவேன்; நான் கர்த்தருடைய மகிமையைப் பார்க்கும்படியாகவும், அவருடைய ஆலயத்தில் ஆராய்ச்சிசெய்யும்படியாகவும், நான் என் ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் கர்த்தருடைய ஆலயத்தில் தங்கியிருப்பதையே நாடுவேன்.

Psalm 27:4 in Other Translations

King James Version (KJV)

One thing have I desired of the LORD, that will I seek after; that I may dwell in the house of the LORD all the days of my life, to behold the beauty of the LORD, and to enquire in his temple.

American Standard Version (ASV)

One thing have I asked of Jehovah, that will I seek after; That I may dwell in the house of Jehovah all the days of my life, To behold the beauty of Jehovah, And to inquire in his temple.

Bible in Basic English (BBE)

One prayer have I made to the Lord, and this is my heart’s desire; that I may have a place in the house of the Lord all the days of my life, looking on his glory, and getting wisdom in his Temple.

Darby English Bible (DBY)

One [thing] have I asked of Jehovah, that will I seek after: that I may dwell in the house of Jehovah all the days of my life, to behold the beauty of Jehovah, and to inquire [of him] in his temple.

Webster’s Bible (WBT)

One thing have I desired of the LORD, that will I seek after; that I may dwell in the house of the LORD all the days of my life, to behold the beauty of the LORD, and to inquire in his temple.

World English Bible (WEB)

One thing I have asked of Yahweh, that I will seek after, That I may dwell in the house of Yahweh all the days of my life, To see Yahweh’s beauty, And to inquire in his temple.

Young’s Literal Translation (YLT)

One `thing’ I asked of Jehovah — it I seek. My dwelling in the house of Jehovah, All the days of my life, To look on the pleasantness of Jehovah, And to inquire in His temple.

சங்கீதம் 27:4 in English

karththaridaththil Ontai Naan Kaettaen Athaiyae Naaduvaen; Naan Karththarutaiya Makimaiyaip Paarkkumpatiyaakavum, Avarutaiya Aalayaththil Aaraaychchiseyyumpatiyaakavum, Naan En Jeevanulla Naalellaam Karththarutaiya Aalayaththil Thangiyiruppathaiyae Naaduvaen.


Read Full Chapter : Psalm 27