தமிழ்

2 Corinthians 2:13 in Tamil

2 கொரிந்தியர் 2:13
நான் என் சகோதரனாகிய தீத்துவைக் காணாததினாலே, என் ஆவிக்கு அமைதலில்லாதிருந்தது. ஆதலால் நான் அவர்களிடத்தில் அனுப்புவித்துக்கொண்டு, மக்கெதோனியா நாட்டுக்குப் புறப்பட்டுப்போனேன்.

2 Corinthians 2:13 in Other Translations

King James Version (KJV)

I had no rest in my spirit, because I found not Titus my brother: but taking my leave of them, I went from thence into Macedonia.

American Standard Version (ASV)

I had no relief for my spirit, because I found not Titus my brother: but taking my leave of them, I went forth into Macedonia.

Bible in Basic English (BBE)

I had no rest in my spirit because Titus my brother was not there: so I went away from them, and came into Macedonia.

Darby English Bible (DBY)

I had no rest in my spirit at not finding Titus my brother; but bidding them adieu, I came away to Macedonia.

World English Bible (WEB)

I had no relief for my spirit, because I didn’t find Titus, my brother, but taking my leave of them, I went out into Macedonia.

Young’s Literal Translation (YLT)

I have not had rest to my spirit, on my not finding Titus my brother, but having taken leave of them, I went forth to Macedonia;

2 கொரிந்தியர் 2:13 in English

naan En Sakotharanaakiya Theeththuvaik Kaannaathathinaalae, En Aavikku Amaithalillaathirunthathu. Aathalaal Naan Avarkalidaththil Anuppuviththukkonndu, Makkethoniyaa Naattukkup Purappattupponaen.


Read Full Chapter : 2 Corinthians 2