தமிழ்

Psalm 96:7 in Tamil

சங்கீதம் 96:7
ஜனங்களின் வம்சங்களே, கர்த்தருக்கு மகிமையையும் வல்லமையையும் செலுத்துங்கள், கர்த்தருக்கே அதைச் செலுத்துங்கள்.

Psalm 96:7 in Other Translations

King James Version (KJV)

Give unto the LORD, O ye kindreds of the people, give unto the LORD glory and strength.

American Standard Version (ASV)

Ascribe unto Jehovah, ye kindreds of the peoples, Ascribe unto Jehovah glory and strength.

Bible in Basic English (BBE)

Give to the Lord, O you families of the peoples, give to the Lord glory and strength.

Darby English Bible (DBY)

Give unto Jehovah, ye families of peoples, give unto Jehovah glory and strength;

World English Bible (WEB)

Ascribe to Yahweh, you families of nations, Ascribe to Yahweh glory and strength.

Young’s Literal Translation (YLT)

Ascribe to Jehovah, O families of the peoples, Ascribe to Jehovah honour and strength.

சங்கீதம் 96:7 in English

janangalin Vamsangalae, Karththarukku Makimaiyaiyum Vallamaiyaiyum Seluththungal, Karththarukkae Athaich Seluththungal.


Read Full Chapter : Psalm 96