தமிழ்

John 17:25 in Tamil

யோவான் 17:25
நீதியுள்ள பிதாவே, உலகம் உம்மை அறியவில்லை, நான் உம்மை அறிந்திருக்கிறேன்; நீர் என்னை அனுப்பினதை இவர்களும் அறிந்திருக்கிறார்கள்.


யோவான் 17:25 in English

neethiyulla Pithaavae, Ulakam Ummai Ariyavillai, Naan Ummai Arinthirukkiraen; Neer Ennai Anuppinathai Ivarkalum Arinthirukkiraarkal.


Read Full Chapter : John 17