தமிழ்

Romans 8:37 in Tamil

ரோமர் 8:37
இவையெல்லாவற்றிலேயும் நாம் நம்மில் அன்புகூருகிறவராலே முற்றும் ஜெயங்கொள்ளுகிறவர்களாயிருக்கிறோமே.

Romans 8:37 in Other Translations

King James Version (KJV)

Nay, in all these things we are more than conquerors through him that loved us.

American Standard Version (ASV)

Nay, in all these things we are more than conquerors through him that loved us.

Bible in Basic English (BBE)

But we are able to overcome all these things and more through his love.

Darby English Bible (DBY)

But in all these things we more than conquer through him that has loved us.

World English Bible (WEB)

No, in all these things, we are more than conquerors through him who loved us.

Young’s Literal Translation (YLT)

but in all these we more than conquer, through him who loved us;

ரோமர் 8:37 in English

ivaiyellaavattilaeyum Naam Nammil Anpukoorukiravaraalae Muttum Jeyangaொllukiravarkalaayirukkiromae.


Read Full Chapter : Romans 8