தமிழ்

Isaiah 47:8 in Tamil

ஏசாயா 47:8
இப்பொழுதும் சுகசெல்வியே, விசாரமில்லாமல் வாழ்கிறவளே; நான்தான் என்னைத்தவிர ஒருவருமில்லை; நான் விதவையாவதில்லை, நான் சந்தான சேதத்தை அறிவதில்லையென்று உன் இருதயத்திலே சொல்லுகிறவளே, நான் சொல்லுகிறதைக் கேள்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Isaiah 47:8 in Other Translations

King James Version (KJV)

Therefore hear now this, thou that art given to pleasures, that dwellest carelessly, that sayest in thine heart, I am, and none else beside me; I shall not sit as a widow, neither shall I know the loss of children:

American Standard Version (ASV)

Now therefore hear this, thou that art given to pleasures, that sittest securely, that sayest in thy heart, I am, and there is none else besides me; I shall not sit as a widow, neither shall I know the loss of children:

Bible in Basic English (BBE)

So now take note of this, you who are given up to pleasure, living without fear of evil, saying in your heart, I am, and there is no one like me; I will never be a widow, or have my children taken from me.

Darby English Bible (DBY)

And now hear this, thou voluptuous one, that dwellest carelessly, that sayest in thy heart, It is I, and there is none but me; I shall not sit as a widow, neither shall I know loss of children:

World English Bible (WEB)

Now therefore hear this, you who are given to pleasures, who sit securely, who say in your heart, I am, and there is none else besides me; I shall not sit as a widow, neither shall I know the loss of children:

Young’s Literal Translation (YLT)

And now, hear this, O luxurious one, Who is sitting confidently — Who is saying in her heart, `I `am’, and none else, I sit not a widow, nor know bereavement.’

ஏசாயா 47:8 in English

ippoluthum Sukaselviyae, Visaaramillaamal Vaalkiravalae; Naanthaan Ennaiththavira Oruvarumillai; Naan Vithavaiyaavathillai, Naan Santhaana Sethaththai Arivathillaiyentu Un Iruthayaththilae Sollukiravalae, Naan Sollukirathaik Kael.


Read Full Chapter : Isaiah 47