தமிழ்

Revelation 17:16 in Tamil

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 17:16
நீ மிருகத்தின்மேல் கண்ட பத்துக்கொம்புகளானவர்கள் அந்த வேசியைப்பகைத்து, அவளைப் பாழும் நிர்வாணமுமாக்கி, அவளுடைய மாம்சத்தைப் பட்சித்து, அவளை நெருப்பினால் சுட்டெரித்துப்போடுவார்கள்.

Revelation 17:16 in Other Translations

King James Version (KJV)

And the ten horns which thou sawest upon the beast, these shall hate the whore, and shall make her desolate and naked, and shall eat her flesh, and burn her with fire.

American Standard Version (ASV)

And the ten horns which thou sawest, and the beast, these shall hate the harlot, and shall make her desolate and naked, and shall eat her flesh, and shall burn her utterly with fire.

Bible in Basic English (BBE)

And the ten horns which you saw, and the beast, these will be turned against the evil woman, and will make her waste and uncovered, and will take her flesh for food, and will have her burned with fire.

Darby English Bible (DBY)

And the ten horns which thou sawest, and the beast, these shall hate the harlot, and shall make her desolate and naked, and shall eat her flesh, and shall burn her with fire;

World English Bible (WEB)

The ten horns which you saw, and the beast, these will hate the prostitute, and will make her desolate, and will make her naked, and will eat her flesh, and will burn her utterly with fire.

Young’s Literal Translation (YLT)

and the ten horns that thou didst see upon the beast, these shall hate the whore, and shall make her desolate and naked, and shall eat her flesh, and shall burn her in fire,

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 17:16 in English

nee Mirukaththinmael Kannda Paththukkompukalaanavarkal Antha Vaesiyaippakaiththu, Avalaip Paalum Nirvaanamumaakki, Avalutaiya Maamsaththaip Patchiththu, Avalai Neruppinaal Sutteriththuppoduvaarkal.


Read Full Chapter : Revelation 17