தமிழ்

Jeremiah 6:8 in Tamil

எரேமியா 6:8
எருசலேமே, என் ஆத்துமா உன்னைவிட்டுப் பிரியாதபடிக்கும், நான் உன்னைப்பாழும் குடியற்ற தேசமும் ஆக்காதபடிக்கும் புத்திகேள்.

Jeremiah 6:8 in Other Translations

King James Version (KJV)

Be thou instructed, O Jerusalem, lest my soul depart from thee; lest I make thee desolate, a land not inhabited.

American Standard Version (ASV)

Be thou instructed, O Jerusalem, lest my soul be alienated from thee; lest I make thee a desolation, a land not inhabited.

Bible in Basic English (BBE)

Undergo teaching, O Jerusalem, or my soul will be turned away from you, and I will make you a waste, an unpeopled land.

Darby English Bible (DBY)

Be thou instructed, Jerusalem, lest my soul be alienated from thee; lest I make thee a desolation, a land not inhabited.

World English Bible (WEB)

Be instructed, Jerusalem, lest my soul be alienated from you; lest I make you a desolation, a land not inhabited.

Young’s Literal Translation (YLT)

Be instructed, O Jerusalem, Lest My soul be alienated from thee, Lest I make thee a desolation, a land not inhabited.

எரேமியா 6:8 in English

erusalaemae, En Aaththumaa Unnaivittup Piriyaathapatikkum, Naan Unnaippaalum Kutiyatta Thaesamum Aakkaathapatikkum Puththikael.


Read Full Chapter : Jeremiah 6