தமிழ்

Jeremiah 43:10 in Tamil

எரேமியா 43:10
அவர்களை நோக்கி: இதோ, என் ஊழியக்காரனாகிய நேபுகாத்நேச்சார் என்கிற பாபிலோன் ராஜாவை நான் அழைத்தனுப்பி, நான் புதைப்பித்த இந்தக் கற்களின்மேல், அவனுடைய சிங்காசனத்தை வைப்பேன்; அவன் தன் ராஜ கூடாரத்தை அவைகளின் மேல் விரிப்பான்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Jeremiah 43:10 in Other Translations

King James Version (KJV)

And say unto them, Thus saith the LORD of hosts, the God of Israel; Behold, I will send and take Nebuchadrezzar the king of Babylon, my servant, and will set his throne upon these stones that I have hid; and he shall spread his royal pavilion over them.

American Standard Version (ASV)

and say unto them, Thus saith Jehovah of hosts, the God of Israel: Behold, I will send and take Nebuchadrezzar the king of Babylon, my servant, and will set his throne upon these stones that I have hid; and he shall spread his royal pavilion over them.

Bible in Basic English (BBE)

And say to them, This is what the Lord of armies, the God of Israel, has said: See, I will send and take Nebuchadrezzar, the king of Babylon, my servant, and he will put the seat of his kingdom on these stones which have been put in a safe place here by you; and his tent will be stretched over them.

Darby English Bible (DBY)

and say unto them, Thus saith Jehovah of hosts, the God of Israel: Behold, I will send and take Nebuchadrezzar the king of Babylon, my servant, and will set his throne upon these stones which I have hidden, and he shall spread his royal pavilion over them.

World English Bible (WEB)

and tell them, Thus says Yahweh of Hosts, the God of Israel: Behold, I will send and take Nebuchadrezzar the king of Babylon, my servant, and will set his throne on these stones that I have hidden; and he shall spread his royal pavilion over them.

Young’s Literal Translation (YLT)

and thou hast said unto them: Thus said Jehovah of Hosts, God of Israel: `Lo, I am sending, and I have taken Nebuchadrezzar king of Babylon, My servant, and I have set his throne above these stones that I have hid, and he hath stretched out his pavilion over them,

எரேமியா 43:10 in English

avarkalai Nnokki: Itho, En Ooliyakkaaranaakiya Naepukaathnaechchaாr Enkira Paapilon Raajaavai Naan Alaiththanuppi, Naan Puthaippiththa Inthak Karkalinmael, Avanutaiya Singaasanaththai Vaippaen; Avan Than Raaja Koodaaraththai Avaikalin Mael Virippaan.


Read Full Chapter : Jeremiah 43