தமிழ்

Jeremiah 28:14 in Tamil

எரேமியா 28:14
பாபிலோன் ராஜாவாகிய நேபுகாத்நேச்சாரைச் சேவிக்கும்படிக்கு இருப்பு நுகத்தை இந்த எல்லா ஜாதிகளுடைய கழுத்தின்மேலும் போட்டேன்; அவர்கள் அவனைச் சேவிப்பார்கள். வெளியின் மிருகஜீவன்களையும் அவனுக்கு ஒப்புக்கொடுத்தேன் என்று இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய சேனைகளின் கர்த்தர் உரைக்கிறார் என்று சொல் என்றார்.

Jeremiah 28:14 in Other Translations

King James Version (KJV)

For thus saith the LORD of hosts, the God of Israel; I have put a yoke of iron upon the neck of all these nations, that they may serve Nebuchadnezzar king of Babylon; and they shall serve him: and I have given him the beasts of the field also.

American Standard Version (ASV)

For thus saith Jehovah of hosts, the God of Israel: I have put a yoke of iron upon the neck of all these nations, that they may served Nebuchadnezzar king of Babylon; and they shall serve him: and I have given him the beasts of the field also.

Bible in Basic English (BBE)

For the Lord of armies, the God of Israel, has said: I have put a yoke of iron on the necks of all these nations, making them servants to Nebuchadnezzar, king of Babylon; and they are to be his servants: and in addition I have given him the beasts of the field.

Darby English Bible (DBY)

For thus saith Jehovah of hosts, the God of Israel: I have put a yoke of iron upon the neck of all these nations, that they may serve Nebuchadnezzar king of Babylon; and they shall serve him: and I have given him the beasts of the field also.

World English Bible (WEB)

For thus says Yahweh of Hosts, the God of Israel: I have put a yoke of iron on the neck of all these nations, that they may serve Nebuchadnezzar king of Babylon; and they shall serve him: and I have given him the animals of the field also.

Young’s Literal Translation (YLT)

For thus said Jehovah of Hosts, God of Israel, A yoke of iron I have put on the neck of all these nations to serve Nebuchadnezzar king of Babylon, and they have served him, and also the beast of the field I have given to him.’

எரேமியா 28:14 in English

paapilon Raajaavaakiya Naepukaathnaechchaாraich Sevikkumpatikku Iruppu Nukaththai Intha Ellaa Jaathikalutaiya Kaluththinmaelum Pottaen; Avarkal Avanaich Sevippaarkal. Veliyin Mirukajeevankalaiyum Avanukku Oppukkoduththaen Entu Isravaelin Thaevanaakiya Senaikalin Karththar Uraikkiraar Entu Sol Entar.


Read Full Chapter : Jeremiah 28