தமிழ்

Jeremiah 28:3 in Tamil

எரேமியா 28:3
பாபிலோன் ராஜாவாகிய நேபுகாத்நேச்சார் இவ்விடத்திலிருந்து எடுத்துப் பாபிலோனுக்குக் கொண்டுபோன கர்த்தருடைய ஆலயத்தின் பணிமுட்டுகளையெல்லாம் நான் இரண்டு வருஷகாலத்திலே இவ்விடத்துக்குத் திரும்பக்கொண்டுவரப்பண்ணுவேன்.

Jeremiah 28:3 in Other Translations

King James Version (KJV)

Within two full years will I bring again into this place all the vessels of the LORD’s house, that Nebuchadnezzar king of Babylon took away from this place, and carried them to Babylon:

American Standard Version (ASV)

Within two full years will I bring again into this place all the vessels of Jehovah’s house, that Nebuchadnezzar king of Babylon took away from this place, and carried to Babylon:

Bible in Basic English (BBE)

In the space of two years I will send back into this place all the vessels of the Lord’s house which Nebuchadnezzar, king of Babylon, took away from this place to Babylon:

Darby English Bible (DBY)

Within two full years will I bring again into this place all the vessels of Jehovah’s house, that Nebuchadnezzar king of Babylon took away from this place, and carried to Babylon;

World English Bible (WEB)

Within two full years will I bring again into this place all the vessels of Yahweh’s house, that Nebuchadnezzar king of Babylon took away from this place, and carried to Babylon:

Young’s Literal Translation (YLT)

Within two years of days I am bringing back unto this place all the vessels of the house of Jehovah that Nebuchadnezzar king of Babylon hath taken from this place, and doth carry to Babylon,

எரேமியா 28:3 in English

paapilon Raajaavaakiya Naepukaathnaechchaாr Ivvidaththilirunthu Eduththup Paapilonukkuk Konndupona Karththarutaiya Aalayaththin Pannimuttukalaiyellaam Naan Iranndu Varushakaalaththilae Ivvidaththukkuth Thirumpakkonnduvarappannnuvaen.


Read Full Chapter : Jeremiah 28