தமிழ்

2 Chronicles 36:10 in Tamil

2 நாளாகமம் 36:10
மறுவருஷத்தின் ஆரம்பத்திலே நெபுகாத்நேச்சார் என்னும் ராஜா அவனையும், கர்த்தருடைய ஆலயத்தின் திவ்வியமான பணிமுட்டுகளையும் பாபிலோனுக்கு கொண்டுவரப்பண்ணி, அவன் சிறியதகப்பனாகிய சிதேக்கியாவை யூதாவின்மேலும் எருசலேமின்மேலும் ராஜாவாக்கினான்.

2 Chronicles 36:10 in Other Translations

King James Version (KJV)

And when the year was expired, king Nebuchadnezzar sent, and brought him to Babylon, with the goodly vessels of the house of the LORD, and made Zedekiah his brother king over Judah and Jerusalem.

American Standard Version (ASV)

And at the return of the year king Nebuchadnezzar sent, and brought him to Babylon, with the goodly vessels of the house of Jehovah, and made Zedekiah his brother king over Judah and Jerusalem.

Bible in Basic English (BBE)

In the spring of the year King Nebuchadnezzar sent and took him away to Babylon, with the beautiful vessels of the house of the Lord, and made Zedekiah, his father’s brother, king over Judah and Jerusalem.

Darby English Bible (DBY)

And at the turn of the year king Nebuchadnezzar sent and had him brought to Babylon, with the precious vessels of the house of Jehovah; and he made Zedekiah his brother king over Judah and Jerusalem.

Webster’s Bible (WBT)

And when the year had expired, king Nebuchadnezzar sent, and brought him to Babylon, with the goodly vessels of the house of the LORD, and made Zedekiah his brother king over Judah and Jerusalem.

World English Bible (WEB)

At the return of the year king Nebuchadnezzar sent, and brought him to Babylon, with the goodly vessels of the house of Yahweh, and made Zedekiah his brother king over Judah and Jerusalem.

Young’s Literal Translation (YLT)

and at the turn of the year hath king Nebuchadnezzar sent and bringeth him in to Babylon, with the desirable vessels of the house of Jehovah, and causeth Zedekiah his brother to reign over Judah and Jerusalem.

2 நாளாகமம் 36:10 in English

maruvarushaththin Aarampaththilae Nepukaathnaechchaாr Ennum Raajaa Avanaiyum, Karththarutaiya Aalayaththin Thivviyamaana Pannimuttukalaiyum Paapilonukku Konnduvarappannnni, Avan Siriyathakappanaakiya Sithaekkiyaavai Yoothaavinmaelum Erusalaeminmaelum Raajaavaakkinaan.


Read Full Chapter : 2 Chronicles 36