தமிழ்

2 Chronicles 36:11 in Tamil

2 நாளாகமம் 36:11
சிதேக்கியா ராஜாவாகிறபோது இருபத்தொரு வயதாயிருந்து, பதினொருவருஷம் எருசலேமில் அரசாண்டு,

2 Chronicles 36:11 in Other Translations

King James Version (KJV)

Zedekiah was one and twenty years old when he began to reign, and reigned eleven years in Jerusalem.

American Standard Version (ASV)

Zedekiah was twenty and one years old when he began to reign; and he reigned eleven years in Jerusalem:

Bible in Basic English (BBE)

Zedekiah was twenty-one years old when he became king; he was ruling in Jerusalem for eleven years.

Darby English Bible (DBY)

Zedekiah was twenty-one years old when he began to reign; and he reigned eleven years in Jerusalem.

Webster’s Bible (WBT)

Zedekiah was one and twenty years old when he began to reign, and reigned eleven years in Jerusalem.

World English Bible (WEB)

Zedekiah was twenty-one years old when he began to reign; and he reigned eleven years in Jerusalem:

Young’s Literal Translation (YLT)

A son of twenty and one years `is’ Zedekiah in his reigning, and eleven years he hath reigned in Jerusalem;

2 நாளாகமம் 36:11 in English

sithaekkiyaa Raajaavaakirapothu Irupaththoru Vayathaayirunthu, Pathinoruvarusham Erusalaemil Arasaanndu,


Read Full Chapter : 2 Chronicles 36