தமிழ்

2 Chronicles 36:12 in Tamil

2 நாளாகமம் 36:12
தன் தேவனாகிய கர்த்தரின் பார்வைக்குப் பொல்லாப்பானதைச் செய்தான்; அவன் கர்த்தருடைய வாக்கை உரைத்த எரேமியா என்கிற தீர்க்கதரிசிக்கு முன்பாகத் தன்னைத் தாழ்த்தவில்லை.

2 Chronicles 36:12 in Other Translations

King James Version (KJV)

And he did that which was evil in the sight of the LORD his God, and humbled not himself before Jeremiah the prophet speaking from the mouth of the LORD.

American Standard Version (ASV)

and he did that which was evil in the sight of Jehovah his God; he humbled not himself before Jeremiah the prophet `speaking’ from the mouth of Jehovah.

Bible in Basic English (BBE)

He did evil in the eyes of the Lord, and did not make himself low before Jeremiah the prophet who gave him the word of the Lord.

Darby English Bible (DBY)

And he did evil in the sight of Jehovah his God; he humbled not himself before the prophet Jeremiah speaking from the mouth of Jehovah.

Webster’s Bible (WBT)

And he did that which was evil in the sight of the LORD his God, and humbled not himself before Jeremiah the prophet speaking from the mouth of the LORD.

World English Bible (WEB)

and he did that which was evil in the sight of Yahweh his God; he didn’t humble himself before Jeremiah the prophet [speaking] from the mouth of Yahweh.

Young’s Literal Translation (YLT)

and he doth the evil thing in the eyes of Jehovah his God, he hath not been humbled before Jeremiah the prophet `speaking’ from the mouth of Jehovah;

2 நாளாகமம் 36:12 in English

than Thaevanaakiya Karththarin Paarvaikkup Pollaappaanathaich Seythaan; Avan Karththarutaiya Vaakkai Uraiththa Eraemiyaa Enkira Theerkkatharisikku Munpaakath Thannaith Thaalththavillai.


Read Full Chapter : 2 Chronicles 36