தமிழ்

2 Chronicles 36:8 in Tamil

2 நாளாகமம் 36:8
யோக்கீமுடைய மற்ற வர்த்தமானங்களும், அவன் செய்ததும், அவனிடத்திலே கண்டுபிடிக்கப்பட்டதுமான அவனுடைய அருவருப்புகளும், இஸ்ரவேல் யூதா ராஜாக்களின் புஸ்தகத்தில் எழுதியிருக்கிறது; அவன் ஸ்தானத்தில் அவன் குமாரனாகிய யோயாக்கீன் ராஜாவானான்.

2 Chronicles 36:8 in Other Translations

King James Version (KJV)

Now the rest of the acts of Jehoiakim, and his abominations which he did, and that which was found in him, behold, they are written in the book of the kings of Israel and Judah: and Jehoiachin his son reigned in his stead.

American Standard Version (ASV)

Now the rest of the acts of Jehoiakim, and his abominations which he did, and that which was found in him, behold, they are written in the book of the kings of Israel and Judah: and Jehoiachin his son reigned in his stead.

Bible in Basic English (BBE)

Now the rest of the acts of Jehoiakim and the disgusting things he did, and all there is to be said against him, are recorded in the book of the kings of Israel and Judah; and Jehoiachin his son became king in his place.

Darby English Bible (DBY)

And the rest of the acts of Jehoiakim, and his abominations which he did, and that which was found in him, behold, they are written in the book of the kings of Israel and Judah. And Jehoiachin his son reigned in his stead.

Webster’s Bible (WBT)

Now the rest of the acts of Jehoiakim, and his abominations which he did, and that which was found in him, behold, they are written in the book of the kings of Israel and Judah. And Jehoiachin his son reigned in his stead.

World English Bible (WEB)

Now the rest of the acts of Jehoiakim, and his abominations which he did, and that which was found in him, behold, they are written in the book of the kings of Israel and Judah: and Jehoiachin his son reigned in his place.

Young’s Literal Translation (YLT)

And the rest of the matters of Jehoiakim, and his abominations that he hath done, and that which is found against him, lo, they are written on the book of the kings of Israel and Judah, and reign doth Jehoiachin his son in his stead.

2 நாளாகமம் 36:8 in English

yokgeemutaiya Matta Varththamaanangalum, Avan Seythathum, Avanidaththilae Kanndupitikkappattathumaana Avanutaiya Aruvaruppukalum, Isravael Yoothaa Raajaakkalin Pusthakaththil Eluthiyirukkirathu; Avan Sthaanaththil Avan Kumaaranaakiya Yoyaakgeen Raajaavaanaan.


Read Full Chapter : 2 Chronicles 36