தமிழ்

2 Chronicles 36:20 in Tamil

2 நாளாகமம் 36:20
பட்டயத்திற்குத் தப்பின மீதியானவர்களை அவன் பாபிலோனுக்குச் சிறைபிடித்துப்போனான்; பெர்சியா ராஜ்யபாரம் ஸ்தாபிக்கப்படுமட்டும் அங்கே அவர்கள் அவனுக்கும் அவன் குமாரருக்கும் அடிமைகளாயிருந்தார்கள்.

2 Chronicles 36:20 in Other Translations

King James Version (KJV)

And them that had escaped from the sword carried he away to Babylon; where they were servants to him and his sons until the reign of the kingdom of Persia:

American Standard Version (ASV)

And them that had escaped from the sword carried he away to Babylon; and they were servants to him and his sons until the reign of the kingdom of Persia:

Bible in Basic English (BBE)

And all who had not come to death by the sword he took away prisoners to Babylon; and they became servants to him and to his sons till the kingdom of Persia came to power:

Darby English Bible (DBY)

And them that had escaped from the sword he carried away to Babylon; and they became servants to him and his sons, until the reign of the kingdom of Persia;

Webster’s Bible (WBT)

And them that had escaped from the sword he carried away to Babylon; where they were servants to him and his sons until the reign of the kingdom of Persia.

World English Bible (WEB)

Those who had escaped from the sword carried he away to Babylon; and they were servants to him and his sons until the reign of the kingdom of Persia:

Young’s Literal Translation (YLT)

And he removeth those left of the sword unto Babylon, and they are to him and to his sons for servants, till the reigning of the kingdom of Persia,

2 நாளாகமம் 36:20 in English

pattayaththirkuth Thappina Meethiyaanavarkalai Avan Paapilonukkuch Siraipitiththupponaan; Persiyaa Raajyapaaram Sthaapikkappadumattum Angae Avarkal Avanukkum Avan Kumaararukkum Atimaikalaayirunthaarkal.


Read Full Chapter : 2 Chronicles 36