தமிழ்

Matthew 1:11 in Tamil

மத்தேயு 1:11
பாபிலோனுக்குச் சிறைப்பட்டுப் போகுங்காலத்தில், யோசியா எகொனியாவையும் அவனுடைய சகோதரரையும் பெற்றான்.

Matthew 1:11 in Other Translations

King James Version (KJV)

And Josias begat Jechonias and his brethren, about the time they were carried away to Babylon:

American Standard Version (ASV)

and Josiah begat Jechoniah and his brethren, at the time of the carrying away to Babylon.

Bible in Basic English (BBE)

And the sons of Josiah were Jechoniah and his brothers, at the time of the taking away to Babylon.

Darby English Bible (DBY)

and Josias begat Jechonias and his brethren, at the time of the carrying away of Babylon.

World English Bible (WEB)

Josiah became the father of Jechoniah and his brothers, at the time of the exile to Babylon.

Young’s Literal Translation (YLT)

and Josiah begat Jeconiah and his brethren, at the Babylonian removal.

மத்தேயு 1:11 in English

paapilonukkuch Siraippattup Pokungaalaththil, Yosiyaa Ekoniyaavaiyum Avanutaiya Sakothararaiyum Pettaாn.


Read Full Chapter : Matthew 1