தமிழ்

1 Peter 2:14 in Tamil

1 பேதுரு 2:14
மேலான அதிகாரமுள்ள ராஜாவுக்கானாலுஞ்சரி, தீமைசெய்கிறவர்களுக்கு ஆக்கினையும் நன்மைசெய்கிறவர்களுக்குப் புகழ்ச்சியும் உண்டாகும்படி அவனால் அனுப்பப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கானாலுஞ்சரி, கீழ்ப்படியுங்கள்.

1 Peter 2:14 in Other Translations

King James Version (KJV)

Or unto governors, as unto them that are sent by him for the punishment of evildoers, and for the praise of them that do well.

American Standard Version (ASV)

or unto governors, as sent by him for vengeance on evil-doers and for praise to them that do well.

Bible in Basic English (BBE)

And those of the rulers who are sent by him for the punishment of evil-doers and for the praise of those who do well.

Darby English Bible (DBY)

or to rulers as sent by him, for vengeance on evildoers, and praise to them that do well.

World English Bible (WEB)

or to governors, as sent by him for vengeance on evil-doers and for praise to those who do well.

Young’s Literal Translation (YLT)

whether to governors, as to those sent through him, for punishment, indeed, of evil-doers, and a praise of those doing good;

1 பேதுரு 2:14 in English

maelaana Athikaaramulla Raajaavukkaanaalunjari, Theemaiseykiravarkalukku Aakkinaiyum Nanmaiseykiravarkalukkup Pukalchchiyum Unndaakumpati Avanaal Anuppappatta Athikaarikalukkaanaalunjari, Geelppatiyungal.


Read Full Chapter : 1 Peter 2