தமிழ்

Isaiah 52:5 in Tamil

ஏசாயா 52:5
இப்பொழுது எனக்கு இங்கே என்ன இருக்கிறது, என் ஜனங்கள் விருதாவாய்க் கொண்டுபோகப்பட்டார்கள்; அவர்களை ஆளுகிறவர்கள் அவர்களை அலறப்பண்ணுகிறார்கள்; நித்தமும் இடைவிடாமல் என் நாமம் தூஷிக்கப்படுகிறது என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார்.

Isaiah 52:5 in Other Translations

King James Version (KJV)

Now therefore, what have I here, saith the LORD, that my people is taken away for nought? they that rule over them make them to howl, saith the LORD; and my name continually every day is blasphemed.

American Standard Version (ASV)

Now therefore, what do I here, saith Jehovah, seeing that my people is taken away for nought? they that rule over them do howl, saith Jehovah, and my name continually all the day is blasphemed.

Bible in Basic English (BBE)

Now then, what have I here? says the Lord, for my people are taken away without cause; they are made waste and give cries of sorrow, says the Lord, and all the day the nations put shame on my name.

Darby English Bible (DBY)

and now, what have I here, saith Jehovah, that my people hath been taken away for nought? They that rule over them make them to howl, saith Jehovah; and continually all the day is my name scorned.

World English Bible (WEB)

Now therefore, what do I here, says Yahweh, seeing that my people is taken away for nothing? those who rule over them do howl, says Yahweh, and my name continually all the day is blasphemed.

Young’s Literal Translation (YLT)

And now, what — to Me here, An affirmation of Jehovah, That taken is My people for nought? Its rulers cause howling, — an affirmation of Jehovah, And continually all the day My name is despised.

ஏசாயா 52:5 in English

ippoluthu Enakku Ingae Enna Irukkirathu, En Janangal Viruthaavaayk Konndupokappattarkal; Avarkalai Aalukiravarkal Avarkalai Alarappannnukiraarkal; Niththamum Itaividaamal En Naamam Thooshikkappadukirathu Entu Karththar Sollukiraar.


Read Full Chapter : Isaiah 52