தமிழ்

Zephaniah 1:10 in Tamil

செப்பனியா 1:10
அந்நாளிலே மீன்வாசலிலிருந்து கூக்குரலின் சத்தமும், நகரத்தின் இரண்டாம் பாகத்திலிருந்து அலறுதலும், மேடுகளிலிருந்து மகா சங்காரத்தின் இரைச்சலும் உண்டாகுமென்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Zephaniah 1:10 in Other Translations

King James Version (KJV)

And it shall come to pass in that day, saith the LORD, that there shall be the noise of a cry from the fish gate, and an howling from the second, and a great crashing from the hills.

American Standard Version (ASV)

And in that day, saith Jehovah, there shall be the noise of a cry from the fish gate, and a wailing from the second quarter, and a great crashing from the hills.

Bible in Basic English (BBE)

And in that day, says the Lord, there will be the sound of a cry from the fish doorway, and an outcry from the new town, and a great thundering from the hills, and cries of grief from the people of the Hollow;

Darby English Bible (DBY)

And in that day, saith Jehovah, there shall be the noise of a cry from the fish-gate, and a howling from the second [quarter], and a great crashing from the hills.

World English Bible (WEB)

In that day, says Yahweh, there will be the noise of a cry from the fish gate, a wailing from the second quarter, and a great crashing from the hills.

Young’s Literal Translation (YLT)

And there hath been in that day, An affirmation of Jehovah, The noise of a cry from the fish-gate, And of a howling from the Second, And of great destruction from the hills.

செப்பனியா 1:10 in English

annaalilae Meenvaasalilirunthu Kookkuralin Saththamum, Nakaraththin Iranndaam Paakaththilirunthu Alaruthalum, Maedukalilirunthu Makaa Sangaaraththin Iraichchalum Unndaakumentu Karththar Sollukiraar.


Read Full Chapter : Zephaniah 1