தமிழ்

Zephaniah 1:7 in Tamil

செப்பனியா 1:7
கர்த்தராகிய ஆண்டவருக்கு முன்பாக மெளனமாயிருங்கள்; கர்த்தருடைய நாள் சமீபித்திருக்கிறது; கர்த்தர் ஒரு யாகத்தை ஆயத்தம்பண்ணி, அதற்கு விருந்தாளிகளையும் அழைத்திருக்கிறார்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Zephaniah 1:7 in Other Translations

King James Version (KJV)

Hold thy peace at the presence of the Lord GOD: for the day of the LORD is at hand: for the LORD hath prepared a sacrifice, he hath bid his guests.

American Standard Version (ASV)

Hold thy peace at the presence of the Lord Jehovah; for the day of Jehovah is at hand: for Jehovah hath prepared a sacrifice, he hath consecrated his guests.

Bible in Basic English (BBE)

Let there be no sound before the Lord God: for the day of the Lord is near: for the Lord has made ready an offering, he has made his guests holy.

Darby English Bible (DBY)

Be silent at the presence of the Lord Jehovah; for the day of Jehovah is at hand; for Jehovah hath prepared a sacrifice, he hath hallowed his guests.

World English Bible (WEB)

Be silent at the presence of the Lord Yahweh, for the day of Yahweh is at hand. For Yahweh has prepared a sacrifice. He has consecrated his guests.

Young’s Literal Translation (YLT)

Hush! because of the Lord Jehovah, For near `is’ a day of Jehovah, For prepared hath Jehovah a sacrifice, He hath sanctified His invited ones.

செப்பனியா 1:7 in English

karththaraakiya Aanndavarukku Munpaaka Melanamaayirungal; Karththarutaiya Naal Sameepiththirukkirathu; Karththar Oru Yaakaththai Aayaththampannnni, Atharku Virunthaalikalaiyum Alaiththirukkiraar.


Read Full Chapter : Zephaniah 1