தமிழ்

Isaiah 22:16 in Tamil

ஏசாயா 22:16
உயர்ந்த ஸ்தலத்திலே தன் கல்லறையை வெட்டி, கன்மலையிலே தனக்கு வாசஸ்தலத்தைத் தோண்டுகிறவனைப்போல, நீ உனக்கு இங்கே கல்லறையை வெட்டும்படிக்கு உனக்கு இங்கே என்ன இருக்கிறது? உனக்கு இங்கே யார் இருக்கிறார்கள்?

Isaiah 22:16 in Other Translations

King James Version (KJV)

What hast thou here? and whom hast thou here, that thou hast hewed thee out a sepulchre here, as he that heweth him out a sepulchre on high, and that graveth an habitation for himself in a rock?

American Standard Version (ASV)

What doest thou here? and whom has thou here, that thou hast hewed thee out here a sepulchre? hewing him out a sepulchre on high, graving a habitation for himself in the rock!

Bible in Basic English (BBE)

Who are you, and by what right have you made for yourself a resting-place here?

Darby English Bible (DBY)

What hast thou here? and whom hast thou here, that thou hast hewn thee out a sepulchre here, [as] he that heweth out his sepulchre on high, cutting out in the rock a habitation for himself?

World English Bible (WEB)

“What are you doing here? and who has you here, that you have hewed out a tomb here? Cutting him out a tomb on high, chiseling a habitation for himself in the rock!”

Young’s Literal Translation (YLT)

What — to thee here? And who — to thee here? That thou hast hewn out to thee here — a sepulchre? Hewing on high his sepulchre, Graving in a rock a dwelling for himself.

ஏசாயா 22:16 in English

uyarntha Sthalaththilae Than Kallaraiyai Vetti, Kanmalaiyilae Thanakku Vaasasthalaththaith Thonndukiravanaippola, Nee Unakku Ingae Kallaraiyai Vettumpatikku Unakku Ingae Enna Irukkirathu? Unakku Ingae Yaar Irukkiraarkal?


Read Full Chapter : Isaiah 22