தமிழ்

Isaiah 22:15 in Tamil

ஏசாயா 22:15
சேனைகளின் கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உரைத்ததாவது: நீ அரமனை விசாரிப்புக்காரனும் பொக்கிஷக்காரனுமாகிய செப்னா என்பவனிடத்தில் போய்ச் சொல்லவேண்டியது என்னவென்றால்,

Isaiah 22:15 in Other Translations

King James Version (KJV)

Thus saith the Lord GOD of hosts, Go, get thee unto this treasurer, even unto Shebna, which is over the house, and say,

American Standard Version (ASV)

Thus saith the Lord, Jehovah of hosts, Go, get thee unto this treasurer, even unto Shebna, who is over the house, `and say’,

Bible in Basic English (BBE)

The Lord, the Lord of armies, says, Go to this person in authority, this Shebna, who is over the house; who has made himself a resting-place on high, cutting out a place for himself in the rock, and say,

Darby English Bible (DBY)

Thus saith the Lord Jehovah of hosts: Go, get thee in unto this steward, unto Shebna, who is over the house, [and say,]

World English Bible (WEB)

Thus says the Lord, Yahweh of Hosts, Go, get yourself to this treasurer, even to Shebna, who is over the house, [and say],

Young’s Literal Translation (YLT)

Thus said the Lord, Jehovah of Hosts: `Go, enter in unto this steward, Unto Shebna, who `is’ over the house:

ஏசாயா 22:15 in English

senaikalin Karththaraakiya Aanndavar Uraiththathaavathu: Nee Aramanai Visaarippukkaaranum Pokkishakkaaranumaakiya Sepnaa Enpavanidaththil Poych Sollavaenntiyathu Ennavental,


Read Full Chapter : Isaiah 22