தமிழ்

3 John 1:14 in Tamil

3 யோவான் 1:14
சீக்கிரமாய் உன்னைக் காணலாமென்று நம்பியிருக்கிறேன், அப்பொழுது முகமுகமாய் பேசிக்கொள்ளுவோம். உனக்குச் சமாதானம் உண்டாவதாக. சிநேகிதர் உனக்கு வாழ்த்துதல் சொல்லுகிறார்கள். சிநேகிதரைப் பேர்பேராக வாழ்த்துவாயாக.;

3 John 1:14 in Other Translations

King James Version (KJV)

But I trust I shall shortly see thee, and we shall speak face to face. Peace be to thee. Our friends salute thee. Greet the friends by name.

American Standard Version (ASV)

but I hope shortly to see thee, and we shall speak face to face. Peace `be’ unto thee. The friends salute thee. Salute the friends by name.

Bible in Basic English (BBE)

But I am hoping to see you in a short time, and to have talk with you face to face.

Darby English Bible (DBY)

but I hope soon to see thee, and we will speak mouth to mouth. Peace [be] to thee. The friends greet thee. Greet the friends by name.

World English Bible (WEB)

but I hope to see you soon, and we will speak face to face. Peace be to you. The friends greet you. Greet the friends by name.

Young’s Literal Translation (YLT)

and I hope straightway to see thee, and mouth to mouth we shall speak. Peace to thee! salute thee do the friends; be saluting the friends by name.

3 யோவான் 1:14 in English

seekkiramaay Unnaik Kaanalaamentu Nampiyirukkiraen, Appoluthu Mukamukamaay Paesikkolluvom. Unakkuch Samaathaanam Unndaavathaaka. Sinaekithar Unakku Vaalththuthal Sollukiraarkal. Sinaekitharaip Paerpaeraaka Vaalththuvaayaaka.;


Read Full Chapter : 3 John 1