1 பேதுரு 1:14

1 பேதுரு 1:14
நீங்கள் முன்னே உங்கள் அறியாமையினாலே கொண்டிருந்த இச்சைகளின்படி இனி நடவாமல், கீழ்ப்படிகிற பிள்ளைகளாயிருந்து,


1 பேதுரு 1:14 ஆங்கிலத்தில்

neengal Munnae Ungal Ariyaamaiyinaalae Konntiruntha Ichchaைkalinpati Ini Nadavaamal, Geelppatikira Pillaikalaayirunthu,


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : 1 பேதுரு 1