தமிழ்

Jeremiah 49:12 in Tamil

எரேமியா 49:12
கர்த்தர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால்; இதோ, பாத்திரத்தில் குடிக்கவேண்டுமென்கிற நியாயத்தீர்ப்புக்கு உள்ளாயிராதவர்கள் அதில் குடித்தார்கள்; நீ குற்றமற்று நீங்கலாயிருப்பாயோ? நீ நீங்கலாயிராமல் அதில் நிச்சயமாய்க் குடிப்பாய்.

Jeremiah 49:12 in Other Translations

King James Version (KJV)

For thus saith the LORD; Behold, they whose judgment was not to drink of the cup have assuredly drunken; and art thou he that shall altogether go unpunished? thou shalt not go unpunished, but thou shalt surely drink of it.

American Standard Version (ASV)

For thus saith Jehovah: Behold, they to whom it pertained not to drink of the cup shall assuredly drink; and art thou he that shall altogether go unpunished? thou shalt not go unpunished, but thou shalt surely drink.

Bible in Basic English (BBE)

For the Lord has said, Those for whom the cup was not made ready will certainly be forced to take of it; and are you to go without punishment? you will not be without punishment, but will certainly be forced to take from the cup.

Darby English Bible (DBY)

For thus saith Jehovah: Behold, they whose judgment was not to drink of the cup shall assuredly drink; and thou indeed, shouldest thou be altogether unpunished? Thou shalt not go unpunished, but thou shalt surely drink.

World English Bible (WEB)

For thus says Yahweh: Behold, they to whom it didn’t pertain to drink of the cup shall assuredly drink; and are you he who shall altogether go unpunished? you shall not go unpunished, but you shall surely drink.

Young’s Literal Translation (YLT)

For thus said Jehovah: They whose judgment is not to drink of the cup, Do certainly drink, And thou `art’ he that is entirely acquitted! Thou art not acquitted, for thou certainly drinkest.

எரேமியா 49:12 in English

karththar Sollukirathu Ennavental; Itho, Paaththiraththil Kutikkavaenndumenkira Niyaayaththeerppukku Ullaayiraathavarkal Athil Kutiththaarkal; Nee Kuttamattu Neengalaayiruppaayo? Nee Neengalaayiraamal Athil Nichchayamaayk Kutippaay.


Read Full Chapter : Jeremiah 49