Full Screen English ?
   🏠  Lyrics  Chords  Bible 

பிலிப்பியர் 2:1

முகப்புப்பக்கம் » தமிழ் வேதாகமம் » பிலிப்பியர் » பிலிப்பியர் 2 » பிலிப்பியர் 2:1 in Tamil

பிலிப்பியர் 2:1
ஆதலால் கிறிஸ்துவுக்குள் யாதொரு ஆறுதலும், அன்பினாலே யாதொரு தேறுதலும், ஆவியின் யாதொரு ஐக்கியமும், யாதொரு உருக்கமான பட்சமும் இரக்கங்களும் உண்டானால்,


பிலிப்பியர் 2:1 ஆங்கிலத்தில்

aathalaal Kiristhuvukkul Yaathoru Aaruthalum, Anpinaalae Yaathoru Thaeruthalum, Aaviyin Yaathoru Aikkiyamum, Yaathoru Urukkamaana Patchamum Irakkangalum Unndaanaal,


Tags ஆதலால் கிறிஸ்துவுக்குள் யாதொரு ஆறுதலும் அன்பினாலே யாதொரு தேறுதலும் ஆவியின் யாதொரு ஐக்கியமும் யாதொரு உருக்கமான பட்சமும் இரக்கங்களும் உண்டானால்
பிலிப்பியர் 2:1 Concordance பிலிப்பியர் 2:1 Interlinear

முழு அதிகாரம் வாசிக்க : பிலிப்பியர் 2