தமிழ்

Ezekiel 18:24 in Tamil

எசேக்கியேல் 18:24
நீதிமான் தன் நீதியைவிட்டு விலகி, அநீதி செய்து, துன்மார்க்கன் செய்கிற சகல அருவருப்புகளின்படியும் செய்வானேயாகில், அவன் பிழைப்பானோ? அவனோ அவன் செய்த அவனுடைய எல்லா நீதிகளும் நினைக்கப்படுவதில்லை; அவன்செய்த தன் துரோகத்திலேயும் அவன் செய்த தன் பாவத்திலேயும் சாவான்.


எசேக்கியேல் 18:24 in English

neethimaan Than Neethiyaivittu Vilaki, Aneethi Seythu, Thunmaarkkan Seykira Sakala Aruvaruppukalinpatiyum Seyvaanaeyaakil, Avan Pilaippaano? Avano Avan Seytha Avanutaiya Ellaa Neethikalum Ninaikkappaduvathillai; Avanseytha Than Thurokaththilaeyum Avan Seytha Than Paavaththilaeyum Saavaan.


Read Full Chapter : Ezekiel 18