தமிழ்

Isaiah 8:12 in Tamil

ஏசாயா 8:12
இந்த ஜனங்கள் கட்டுப்பாடு என்று சொல்லுகிறதையெல்லாம் நீங்கள் கட்டுப்பாடு என்று சொல்லாமலும், அவர்கள் பயப்படுகிற பயத்தின்படி நீங்கள் பயப்படாமலும், கலங்காமலும்,


ஏசாயா 8:12 in English

intha Janangal Kattuppaadu Entu Sollukirathaiyellaam Neengal Kattuppaadu Entu Sollaamalum, Avarkal Payappadukira Payaththinpati Neengal Payappadaamalum, Kalangaamalum,


Read Full Chapter : Isaiah 8