தமிழ்

Isaiah 8:4 in Tamil

ஏசாயா 8:4
இந்தப் பாலகன், அப்பா, அம்மா என்று கூப்பிட அறியுமுன்னே, தமஸ்குவின் ஆஸ்தியையும், சமாரியாவின் கொள்ளையும், அசீரியாவின் ராஜாவுக்கு முன்பாகக் கொண்டுபோகப்படும் என்றார்.

Isaiah 8:4 in Other Translations

King James Version (KJV)

For before the child shall have knowledge to cry, My father, and my mother, the riches of Damascus and the spoil of Samaria shall be taken away before the king of Assyria.

American Standard Version (ASV)

For before the child shall have knowledge to cry, My father, and, My mother, the riches of Damascus and the spoil of Samaria shall be carried away before the king of Assyria.

Bible in Basic English (BBE)

For before the child is able to say, Father, or, Mother, the wealth of Damascus and the goods of Samaria will be taken away by the king of Assyria.

Darby English Bible (DBY)

For before the lad knoweth to cry, My father! and, My mother! the riches of Damascus and the spoil of Samaria shall be taken away before the king of Assyria.

World English Bible (WEB)

For before the child shall have knowledge to cry, My father, and, My mother, the riches of Damascus and the spoil of Samaria shall be carried away before the king of Assyria.

Young’s Literal Translation (YLT)

for before the youth doth know to cry, My father, and My mother, one taketh away the wealth of Damascus and the spoil of Samaria, before the king of Asshur.’

ஏசாயா 8:4 in English

inthap Paalakan, Appaa, Ammaa Entu Kooppida Ariyumunnae, Thamaskuvin Aasthiyaiyum, Samaariyaavin Kollaiyum, Aseeriyaavin Raajaavukku Munpaakak Konndupokappadum Entar.


Read Full Chapter : Isaiah 8