English

மத்தேயு 23:6

மத்தேயு 23:6
விருந்துகளில் முதன்மையான இடங்களையும், ஜெப ஆலயங்களில் முதன்மையான ஆசனங்களையும்,


மத்தேயு 23:6 ஆங்கிலத்தில்

virunthukalil Muthanmaiyaana Idangalaiyum, Jepa Aalayangalil Muthanmaiyaana Aasanangalaiyum,


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : மத்தேயு 23