தமிழ்

Revelation 10:7 in Tamil

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 10:7
வானத்தையும் அதிலுள்ளவைகளையும், பூமியையும் அதிலுள்ளவைகளையும், சமுத்திரத்தையும் அதிலுள்ளவைகளையும் சிருஷ்டித்தவரும், சதாகாலங்களிலும் உயிரோடிருக்கிறவருமானவர்மேல் ஆணையிட்டுச் சொன்னான்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Revelation 10:7 in Other Translations

King James Version (KJV)

But in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished, as he hath declared to his servants the prophets.

American Standard Version (ASV)

but in the days of the voice of the seventh angel, when he is about to sound, then is finished they mystery of God, according to the good tidings which he declared to his servants the prophets.

Bible in Basic English (BBE)

But in the days of the voice of the seventh angel, when the sound of his horn is about to come, then will the secret of God be complete, of which he gave the good news to his servants the prophets.

Darby English Bible (DBY)

but in the days of the voice of the seventh angel, when he is about to sound the trumpet, the mystery of God also shall be completed, as he has made known the glad tidings to his own bondmen the prophets.

World English Bible (WEB)

but in the days of the voice of the seventh angel, when he is about to sound, then the mystery of God is finished, as he declared to his servants, the prophets.

Young’s Literal Translation (YLT)

but in the days of the voice of the seventh messenger, when he may be about to sound, and the secret of God may be finished, as He did declare to His own servants, to the prophets.

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 10:7 in English

vaanaththaiyum Athilullavaikalaiyum, Poomiyaiyum Athilullavaikalaiyum, Samuththiraththaiyum Athilullavaikalaiyum Sirushtiththavarum, Sathaakaalangalilum Uyirotirukkiravarumaanavarmael Aannaiyittuch Sonnaan.


Read Full Chapter : Revelation 10