தமிழ்

Revelation 10:11 in Tamil

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 10:11
அப்பொழுது அவன் என்னை நோக்கி: நீ மறுபடியும் அநேக ஜனங்களையும், ஜாதிகளையும், பாஷைக்காரரையும், ராஜாக்களையுங்குறித்துத் தீர்க்கதரிசனஞ்சொல்லவேண்டும் என்றான்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Revelation 10:11 in Other Translations

King James Version (KJV)

And he said unto me, Thou must prophesy again before many peoples, and nations, and tongues, and kings.

American Standard Version (ASV)

And they say unto me, Thou must prophesy again over many peoples and nations and tongues and kings.

Bible in Basic English (BBE)

And they said to me, You are to give word again of what is coming in the future to the peoples and nations and languages and kings.

Darby English Bible (DBY)

And it was said to me, Thou must prophesy again as to peoples and nations and tongues and many kings.

World English Bible (WEB)

They told me, “You must prophesy again over many peoples, nations, languages, and kings.”

Young’s Literal Translation (YLT)

and he saith to me, `It behoveth thee again to prophesy about peoples, and nations, and tongues, and kings — many.’

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 10:11 in English

appoluthu Avan Ennai Nnokki: Nee Marupatiyum Anaeka Janangalaiyum, Jaathikalaiyum, Paashaikkaararaiyum, Raajaakkalaiyunguriththuth Theerkkatharisananjaொllavaenndum Entan.


Read Full Chapter : Revelation 10