தமிழ்

Esther 5:14 in Tamil

எஸ்தர் 5:14
அப்பொழுது அவன் மனைவியாகிய சிரேஷும் அவனுடைய சிநேகிதர் எல்லாரும் அவனைப் பார்த்து: ஐம்பதுமுழ உயரமான ஒரு தூக்குமரம் செய்யப்படவேண்டும்; அதிலே மொர்தெகாயை தூக்கிப்போடும்படி நாளையதினம் நீர் ராஜாவுக்குச் சொல்லவேண்டும்; பின்பு சந்தோஷமாய் ராஜாவுடனேகூட விருந்துக்குப்போகலாம் என்றார்கள்; இந்தக் காரியம் ஆமானுக்கு நன்றாய்க் கண்டதினால் தூக்குமரத்தைச் செய்வித்தான்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Esther 5:14 in Other Translations

King James Version (KJV)

Then said Zeresh his wife and all his friends unto him, Let a gallows be made of fifty cubits high, and to morrow speak thou unto the king that Mordecai may be hanged thereon: then go thou in merrily with the king unto the banquet. And the thing pleased Haman; and he caused the gallows to be made.

American Standard Version (ASV)

Then said Zeresh his wife and all his friends unto him, Let a gallows be made fifty cubits high, and in the morning speak thou unto the king that Mordecai may be hanged thereon: then go thou in merrily with the king unto the banquet. And the thing pleased Haman; and he caused the gallows to be made.

Bible in Basic English (BBE)

Then his wife Zeresh and all his friends said to him, Let a pillar, fifty cubits high, be made ready for hanging him, and in the morning get the king to give orders for the hanging of Mordecai: then you will be able to go to the feast with the king with a glad heart. And Haman was pleased with the suggestion, and he had the pillar made.

Darby English Bible (DBY)

Then said Zeresh his wife and all his friends to him, Let a gallows be made of fifty cubits high, and in the morning speak to the king that Mordecai may be hanged on it: then go in merrily with the king to the banquet. And the thing pleased Haman; and he caused the gallows to be made.

Webster’s Bible (WBT)

Then said Zeresh his wife and all his friends to him, Let a gallows be made fifty cubits high, and to-morrow speak thou to the king that Mordecai may be hanged upon it: then go thou in merrily with the king to the banquet. And the thing pleased Haman; and he caused the gallows to be made.

World English Bible (WEB)

Then said Zeresh his wife and all his friends to him, Let a gallows be made fifty cubits high, and in the morning speak you to the king that Mordecai may be hanged thereon: then go you in merrily with the king to the banquet. The thing pleased Haman; and he caused the gallows to be made.

Young’s Literal Translation (YLT)

And Zeresh his wife saith to him, and all his friends, `Let them prepare a tree, in height fifty cubits, and in the morning speak to the king, and they hang Mordecai on it, and go thou in with the king unto the banquet rejoicing;’ and the thing is good before Haman, and he prepareth the tree.

எஸ்தர் 5:14 in English

appoluthu Avan Manaiviyaakiya Siraeshum Avanutaiya Sinaekithar Ellaarum Avanaip Paarththu: Aimpathumula Uyaramaana Oru Thookkumaram Seyyappadavaenndum; Athilae Morthekaayai Thookkippodumpati Naalaiyathinam Neer Raajaavukkuch Sollavaenndum; Pinpu Santhoshamaay Raajaavudanaekooda Virunthukkuppokalaam Entarkal; Inthak Kaariyam Aamaanukku Nantayk Kanndathinaal Thookkumaraththaich Seyviththaan.


Read Full Chapter : Esther 5