தமிழ்

Deuteronomy 33:12 in Tamil

உபாகமம் 33:12
பென்யமீனைக்குறித்து: கர்த்தருக்குப் பிரியமானவன், அவரோடே சுகமாய்த் தங்கியிருப்பான்; அவனை எந்நாளும் அவர் காப்பாற்றி, அவன் எல்லைக்குள்ளே வாசமாயிருப்பார் என்றான்.

Deuteronomy 33:12 in Other Translations

King James Version (KJV)

And of Benjamin he said, The beloved of the LORD shall dwell in safety by him; and the Lord shall cover him all the day long, and he shall dwell between his shoulders.

American Standard Version (ASV)

Of Benjamin he said, The beloved of Jehovah shall dwell in safety by him; He covereth him all the day long, And he dwelleth between his shoulders.

Bible in Basic English (BBE)

And of Benjamin he said, Benjamin is the loved one of the Lord, he will be kept safe at all times; he will be covered by the Most High, resting between his arms.

Darby English Bible (DBY)

Of Benjamin he said, The beloved of Jehovah, — he shall dwell in safety by him; He will cover him all the day long, And dwell between his shoulders.

Webster’s Bible (WBT)

And of Benjamin he said, The beloved of the LORD shall dwell in safety by him; and the LORD shall cover him all the day long, and he shall dwell between his shoulders.

World English Bible (WEB)

Of Benjamin he said, The beloved of Yahweh shall dwell in safety by him; He covers him all the day long, He dwells between his shoulders.

Young’s Literal Translation (YLT)

Of Benjamin he said: — The beloved of Jehovah doth tabernacle confidently by him, Covering him over all the day; Yea, between his shoulders He doth tabernacle.

உபாகமம் 33:12 in English

penyameenaikkuriththu: Karththarukkup Piriyamaanavan, Avarotae Sukamaayth Thangiyiruppaan; Avanai Ennaalum Avar Kaappaatti, Avan Ellaikkullae Vaasamaayiruppaar Entan.


Read Full Chapter : Deuteronomy 33