தமிழ்

Exodus 16:32 in Tamil

யாத்திராகமம் 16:32
அப்பொழுது மோசே: கர்த்தர் கட்டளையிட்ட காரியம் என்னவென்றால், நான் உங்களை எகிப்து தேசத்திலிருந்து புறப்படப்பண்ணினபோது, வனாந்தரத்தில் உங்களுக்குப் புசிக்கக்கொடுத்த அப்பத்தை உங்கள் சந்ததியார் பார்க்கும் படிக்கு, அவர்களுக்காக அதைக் காப்பதற்கு, அதிலே ஒரு ஓமர் நிறைய எடுத்து வைக்கவேண்டும் என்றான்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Exodus 16:32 in Other Translations

King James Version (KJV)

And Moses said, This is the thing which the LORD commandeth, Fill an omer of it to be kept for your generations; that they may see the bread wherewith I have fed you in the wilderness, when I brought you forth from the land of Egypt.

American Standard Version (ASV)

And Moses said, This is the thing which Jehovah hath commanded, Let an omerful of it be kept throughout your generations, that they may see the bread wherewith I fed you in the wilderness, when I brought you forth from the land of Egypt.

Bible in Basic English (BBE)

And Moses said, This is the order which the Lord has given: Let one omer of it be kept for future generations, so that they may see the bread which I gave you for your food in the waste land, when I took you out from the land of Egypt.

Darby English Bible (DBY)

And Moses said, This is the thing which Jehovah has commanded: Fill an omer of it to be kept for your generations; that they may see the bread that I gave you to eat in the wilderness, when I brought you out of the land of Egypt.

Webster’s Bible (WBT)

And Moses said, This is the thing which the LORD commanded, Fill an omer of it to be kept for your generations; that they may see the bread with which I fed you in the wilderness, when I brought you forth from the land of Egypt.

World English Bible (WEB)

Moses said, “This is the thing which Yahweh has commanded, ‘Let an omer-full of it be kept throughout your generations, that they may see the bread with which I fed you in the wilderness, when I brought you forth from the land of Egypt.”

Young’s Literal Translation (YLT)

And Moses saith, `This `is’ the thing which Jehovah hath commanded: Fill the omer with it, for a charge for your generations, so that they see the bread which I have caused you to eat in the wilderness, in My bringing you out from the land of Egypt.’

யாத்திராகமம் 16:32 in English

appoluthu Mose: Karththar Kattalaiyitta Kaariyam Ennavental, Naan Ungalai Ekipthu Thaesaththilirunthu Purappadappannnninapothu, Vanaantharaththil Ungalukkup Pusikkakkoduththa Appaththai Ungal Santhathiyaar Paarkkum Patikku, Avarkalukkaaka Athaik Kaappatharku, Athilae Oru Omar Niraiya Eduththu Vaikkavaenndum Entan.


Read Full Chapter : Exodus 16