தமிழ்

Revelation 8:5 in Tamil

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 8:5
பின்பு, அந்தத் தூதன் தூபகலசத்தை எடுத்து, அதைப் பலிபீடத்து நெருப்பினால் நிரப்பி, பூமியிலே கொட்டினான்; உடனே சத்தங்களும், இடிமுழக்கங்களும், மின்னல்களும், பூமியதிர்ச்சியும் உண்டாயின.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Revelation 8:5 in Other Translations

King James Version (KJV)

And the angel took the censer, and filled it with fire of the altar, and cast it into the earth: and there were voices, and thunderings, and lightnings, and an earthquake.

American Standard Version (ASV)

And the angel taketh the censer; and he filled it with the fire of the altar, and cast it upon the earth: and there followed thunders, and voices, and lightnings, and an earthquake.

Bible in Basic English (BBE)

And the angel took the vessel; and he made it full of the fire of the altar, and sent it down on the earth: and there came thunders and voices and flames and a shaking of the earth.

Darby English Bible (DBY)

And the angel took the censer, and filled it from the fire of the altar, and cast [it] on the earth: and there were voices, and thunders and lightnings, and an earthquake.

World English Bible (WEB)

The angel took the censer, and he filled it with the fire of the altar, and threw it on the earth. There followed thunders, sounds, lightnings, and an earthquake.

Young’s Literal Translation (YLT)

and the messenger took the censer, and did fill it out of the fire of the altar, and did cast `it’ to the earth, and there came voices, and thunders, and lightnings, and an earthquake.

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 8:5 in English

pinpu, Anthath Thoothan Thoopakalasaththai Eduththu, Athaip Palipeedaththu Neruppinaal Nirappi, Poomiyilae Kottinaan; Udanae Saththangalum, Itimulakkangalum, Minnalkalum, Poomiyathirchchiyum Unndaayina.


Read Full Chapter : Revelation 8