தமிழ்

Isaiah 22:5 in Tamil

ஏசாயா 22:5
சேனைகளின் கர்த்தராகிய ஆண்டவராலே இது தரிசனப் பள்ளத்தாக்கிலே அமளியும் மிதியுண்குதலும், கலக்கமுமுள்ள நாளாயிருக்கிறது, இது அலங்கத்தைத் தகர்த்து, பர்வதத்துக்கு நேரே ஆர்ப்பரிக்கும் நாளாயிருக்கிறது.

Isaiah 22:5 in Other Translations

King James Version (KJV)

For it is a day of trouble, and of treading down, and of perplexity by the Lord GOD of hosts in the valley of vision, breaking down the walls, and of crying to the mountains.

American Standard Version (ASV)

For it is a day of discomfiture, and of treading down, and of perplexity, from the Lord, Jehovah of hosts, in the valley of vision; a breaking down of the walls, and a crying to the mountains.

Bible in Basic English (BBE)

For it is a day of trouble and of crushing down and of destruction from the Lord, the Lord of armies, in the valley of vision; …

Darby English Bible (DBY)

For it is a day of trouble, and of treading down, and of perplexity, from the Lord, Jehovah of hosts, in the valley of vision; [a day of] breaking down the wall, and of crying to the mountain:

World English Bible (WEB)

For it is a day of confusion, and of treading down, and of perplexity, from the Lord, Yahweh of Hosts, in the valley of vision; a breaking down of the walls, and a crying to the mountains.

Young’s Literal Translation (YLT)

For a day of noise, and of treading down, And of perplexity, `is’ to the Lord, Jehovah of Hosts, In the valley of vision, digging down a wall, And crying unto the mountain.

ஏசாயா 22:5 in English

senaikalin Karththaraakiya Aanndavaraalae Ithu Tharisanap Pallaththaakkilae Amaliyum Mithiyunnkuthalum, Kalakkamumulla Naalaayirukkirathu, Ithu Alangaththaith Thakarththu, Parvathaththukku Naerae Aarpparikkum Naalaayirukkirathu.


Read Full Chapter : Isaiah 22