தமிழ்

Isaiah 22:3 in Tamil

ஏசாயா 22:3
உன் அதிபதிகள் எல்லாரும் ஏகமாய் ஓடி அலைந்தும், வில்வீரரால் கட்டப்படுகிறார்கள்; உன்னில் அகப்பட்ட யாவரும் தூரத்துக்கு ஓடியும் ஏகமாய்க் கட்டப்படுகிறார்கள்.

Isaiah 22:3 in Other Translations

King James Version (KJV)

All thy rulers are fled together, they are bound by the archers: all that are found in thee are bound together, which have fled from far.

American Standard Version (ASV)

All thy rulers fled away together, they were bound by the archers; all that were found of thee were bound together; they fled afar off.

Bible in Basic English (BBE)

All your rulers … have gone in flight; all your strong ones have gone far away.

Darby English Bible (DBY)

All thy rulers have fled together, they are taken prisoners without the bow: all that are found of thee are made prisoners together; they were fleeing far off.

World English Bible (WEB)

All your rulers fled away together, they were bound by the archers; all who were found of you were bound together; they fled afar off.

Young’s Literal Translation (YLT)

All thy rulers fled together from the bow, Bound have been all found of thee, They have been kept bound together, Afar off they have fled.

ஏசாயா 22:3 in English

un Athipathikal Ellaarum Aekamaay Oti Alainthum, Vilveeraraal Kattappadukiraarkal; Unnil Akappatta Yaavarum Thooraththukku Otiyum Aekamaayk Kattappadukiraarkal.


Read Full Chapter : Isaiah 22