தமிழ்

Matthew 16:2 in Tamil

மத்தேயு 16:2
அவர்களுக்கு அவர் பிரதியுத்தரமாக: அஸ்தமனமாகிறபோது, செவ்வானமிட்டிருக்கிறது, அதினால் வெளிவாங்கும் என்று சொல்லுகிறீர்கள்.


மத்தேயு 16:2 in English

avarkalukku Avar Pirathiyuththaramaaka: Asthamanamaakirapothu, Sevvaanamittirukkirathu, Athinaal Velivaangum Entu Sollukireerkal.


Read Full Chapter : Matthew 16