தமிழ்

Psalm 119:120 in Tamil

சங்கீதம் 119:120
உமக்குப் பயப்படும் பயத்தால் என் உடம்பு சிலிர்க்கிறது; உமது நியாயத்தீர்ப்புகளுக்குப் பயப்படுகிறேன்.


சங்கீதம் 119:120 in English

umakkup Payappadum Payaththaal En Udampu Silirkkirathu; Umathu Niyaayaththeerppukalukkup Payappadukiraen.


Read Full Chapter : Psalm 119