தமிழ்

Psalm 119:175 in Tamil

சங்கீதம் 119:175
என் ஆத்துமா பிழைத்திருந்து உம்மைத் துதிக்கக்கடவது; உமது நியாயத்தீர்ப்புகள் எனக்கு உதவியாயிருப்பதாக.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Psalm 119:175 in Other Translations

King James Version (KJV)

Let my soul live, and it shall praise thee; and let thy judgments help me.

American Standard Version (ASV)

Let my soul live, and it shall praise thee; And let thine ordinances help me.

Bible in Basic English (BBE)

Give life to my soul so that it may give you praise; and let your decisions be my support.

Darby English Bible (DBY)

Let my soul live, and it shall praise thee; and let thy judgments help me.

World English Bible (WEB)

Let my soul live, that I may praise you. Let your ordinances help me.

Young’s Literal Translation (YLT)

My soul liveth, and it doth praise Thee, And Thy judgments do help me.

சங்கீதம் 119:175 in English

en Aaththumaa Pilaiththirunthu Ummaith Thuthikkakkadavathu; Umathu Niyaayaththeerppukal Enakku Uthaviyaayiruppathaaka.


Read Full Chapter : Psalm 119