தமிழ்

Psalm 145:3 in Tamil

சங்கீதம் 145:3
கர்த்தர் பெரியவரும் மிகவும் புகழப்படத்தக்கவருமாயிருக்கிறார்; அவருடைய மகத்துவம் ஆராய்ந்துமுடியாது.

Psalm 145:3 in Other Translations

King James Version (KJV)

Great is the LORD, and greatly to be praised; and his greatness is unsearchable.

American Standard Version (ASV)

Great is Jehovah, and greatly to be praised; And his greatness is unsearchable.

Bible in Basic English (BBE)

Great is the Lord, and greatly to be praised; his power may never be searched out.

Darby English Bible (DBY)

Great is Jehovah, and exceedingly to be praised; and his greatness is unsearchable.

World English Bible (WEB)

Great is Yahweh, and greatly to be praised! His greatness is unsearchable.

Young’s Literal Translation (YLT)

Great `is’ Jehovah, and praised greatly, And of His greatness there is no searching.

சங்கீதம் 145:3 in English

karththar Periyavarum Mikavum Pukalappadaththakkavarumaayirukkiraar; Avarutaiya Makaththuvam Aaraaynthumutiyaathu.


Read Full Chapter : Psalm 145