தமிழ்

Numbers 16:26 in Tamil

எண்ணாகமம் 16:26
அவன் சபையாரை நோக்கி இந்தத் துஷ்டமனிதரின் சகல பாவங்களிலும் நீங்கள் வாரிக்கொள்ளப்படாதபடிக்கு, அவர்கள் கூடாரங்களை விட்டு விலகி, அவர்களுக்கு உண்டானவைகளில் ஒன்றையும் தொடாதிருங்கள் என்றான்.


எண்ணாகமம் 16:26 in English

avan Sapaiyaarai Nnokki Inthath Thushdamanitharin Sakala Paavangalilum Neengal Vaarikkollappadaathapatikku, Avarkal Koodaarangalai Vittu Vilaki, Avarkalukku Unndaanavaikalil Ontaiyum Thodaathirungal Entan.


Read Full Chapter : Numbers 16