தமிழ்

Jeremiah 6:10 in Tamil

எரேமியா 6:10
அவர்கள் கேட்கும்படி நான் யாரோடே பேசி எச்சரிப்பேன்? அவர்களுடைய செவி விருத்தசேதனமில்லாதது; அவர்கள் கேட்கமாட்டார்கள்; கர்த்தருடைய வசனம் அவர்களுக்கு நிந்தையாயிருக்கிறது; அதின்மேல் அவர்களுக்கு விருப்பமில்லை.


எரேமியா 6:10 in English

avarkal Kaetkumpati Naan Yaarotae Paesi Echcharippaen? Avarkalutaiya Sevi Viruththasethanamillaathathu; Avarkal Kaetkamaattarkal; Karththarutaiya Vasanam Avarkalukku Ninthaiyaayirukkirathu; Athinmael Avarkalukku Viruppamillai.


Read Full Chapter : Jeremiah 6