தமிழ்

1 Kings 11:28 in Tamil

1 இராஜாக்கள் 11:28
யெரொபெயாம் என்பவன் பராக்கிரமசாலியாயிருந்தான்; அவன் காரிய சமர்த்தனான வாலிபன் என்று சாலொமோன் கண்டு, யோசேப்பு வம்சத்தாரின் காரியத்தையெல்லாம் அவன் விசாரிப்புக்கு ஒப்புவித்தான்.

1 Kings 11:28 in Other Translations

King James Version (KJV)

And the man Jeroboam was a mighty man of valor: and Solomon seeing the young man that he was industrious, he made him ruler over all the charge of the house of Joseph.

American Standard Version (ASV)

And the man Jeroboam was a mighty man of valor; and Solomon saw the young man that he was industrious, and he gave him charge over all the labor of the house of Joseph.

Bible in Basic English (BBE)

And Jeroboam was an able and responsible man; and Solomon saw that he was a good worker and made him overseer of all the work given to the sons of Joseph.

Darby English Bible (DBY)

and the man Jeroboam was strong and valiant; and Solomon saw the young man that he was industrious, and he made him ruler over all the charge of the house of Joseph.

Webster’s Bible (WBT)

And the man Jeroboam was a mighty man of valor: and Solomon, seeing the young man that he was industrious, he made him ruler over all the charge of the house of Joseph.

World English Bible (WEB)

The man Jeroboam was a mighty man of valor; and Solomon saw the young man that he was industrious, and he gave him charge over all the labor of the house of Joseph.

Young’s Literal Translation (YLT)

and the man Jeroboam `is’ mighty in valour, and Solomon seeth the young man that he is doing business, and appointeth him over all the burden of the house of Joseph.

1 இராஜாக்கள் 11:28 in English

yeropeyaam Enpavan Paraakkiramasaaliyaayirunthaan; Avan Kaariya Samarththanaana Vaalipan Entu Saalomon Kanndu, Yoseppu Vamsaththaarin Kaariyaththaiyellaam Avan Visaarippukku Oppuviththaan.


Read Full Chapter : 1 Kings 11